Denk jij aan de veiligheid van je bewoners?

noodverlichting

Veiligheid

Als huisbaas het heel belangrijk dat je voor de veiligheid van je pand zorgt. Los van het feit dat er natuurlijk veel mensen wonen wiens leven anders in het geding komt, ben jij ook eindverantwoordelijk voor hun veiligheid, met alle gevolgen en kosten van dien. Het kan dus geen kwaad je hier een keer goed in te verdiepen. Zeker bij grote appartementencomplexen wil je je zaakjes echt op orde hebben, en dat geldt ook voor huisbazen die een pand verhuren aan een bedrijf.

Veiligheidspuntjes

Vaak zie je dat de opgeleverde panden niet aan de minimale eisen voldoen. Zo weten veel huisbazen niet dat de veiligheid van de vluchtroutes en de brandveiligheid hun verantwoordelijkheid is, tenzij dit specifiek anders benoemd is in het contract. Let daarom op de volgende punten:

  • Zorg dat er voldoende blussers aanwezig zijn. En als je dan een echte goede verhuurder bent: verdiep je ook even in de soorten blussers. Een CO2 blusser in een kleine ruimte is bijvoorbeeld niet je beste idee: door de overmatige CO2 gaat de zuurstof uit de ruimte, waardoor degene die blust kan stikken.
  • Verdiep je ook in het tijdig kunnen ontdekken van brand. Installeer voldoende rookmelders, of, als je het kan permitteren, zelfs slimme rookmelders. Deze ontdekken ook gas en koolmonoxide en kunnen daarnaast aan je telefoon gekoppeld worden.
  • Zorg dat je vluchtroutes duidelijk en simpel zijn. Stuur mensen niet onnodig rond maar breng ze naar de dichtbijzijnde uitgang, en zorg er voor dat de huurders ook bewust zijn van de makkelijkste manier om weg te komen. Plak bijvoorbeeld op de muren de vluchtwegen, en zorg dat deze routes met noodverlichting aangegeven zijn. Deze bordjes zijn altijd zichtbaar en iedereen herkent ze meteen.
  • Installeer branddeuren. Dit zijn deuren die de ene kant op altijd open kunnen, maar de andere kant op dichtvallen. Zo kan je om het pand binnen te komen de boel veilig houden, maar zullen je huurders nooit opgesloten zitten. Daarnaast kan brand op die manieren binnen een ruimte gehouden worden en slaat deze minder snel over. Installeer op elke branddeur wel een deurdranger. Dit is een mechanisme wat er voor zorgt dat de deur automatisch weer in het slot valt. Zo kan een deur niet open blijven staan: dat zou bovenstaand effect namelijk teniet doen.

BHV hulp

Er zijn veel organisaties die je met bovenstaande verder kunnen helpen. Je kan bijvoorbeeld een BHV-organisatie vragen om mee te denken en te zorgen dat je aan de wettelijke eisen voldoet. Afgezaagd maar niet onwaar: BHV denkt graag mee!

About

No Comments

Leave a Comment